Algemene Voorwaarden Studio Huur

1. Huurperiode en reservering

1.1 Een huurperiode bestaat uit het aantal door de huurder gereserveerde uren. Op verzoek is uitloop mogelijk, mits de studio niet gereserveerd is.
1.2 De huurperiode geldt voor een minimum van 2 uur. Dit is inclusief uitleg, opstellen belichting, personen of producten en eventuele visagie of haarstijling.
1.3 Reserveringen kunnen uitsluitend via e-mail gedaan worden.
1.4 Door te reserveren verklaart de huurder zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. Huurovereenkomst en betaling

2.1 De algemene voorwaarden zijn van kracht nadat de door de huurder gereserveerde periode door de verhuurder per e-mail is bevestigd.
2.2 De geregistreerde huurder is volledig verantwoordelijk voor alle personen die vanwege zijn/haar reservering aanwezig zijn of aanwezig waren in het gebouw. Onder de naam huurder in deze algemene voorwaarden worden ook verstaan alle personen die vanwege de huurder in het gebouw aanwezig zijn of zijn geweest.
2.3 In het huurbedrag is inbegrepen: het gebruik van de studioruimte inclusief bijbehorende apparatuur, de keuken, de kantoorruimte, het gebruik van de toiletten en onbeperkt koffie en thee. In overleg kan er gebruik worden gemaakt van aanwezige accessoires en kleding.
2.4 De bedragen op de website voor het huren van de studio zijn exclusief BTW.
2.5 Betaling van de volledige huurprijs dient altijd vooraf te geschieden door middel van de factuur. De betaling dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de huurperiode te zijn bijgeschreven op de opgegeven bankrekening.

3. Aansprakelijkheid

3.1 De huurder van de studio is aansprakelijk voor de beschadiging en/of breuk en/of defect en/of verlies en/of diefstal van of aan de studio en/of apparatuur en/of gebouw en/of accessoires ontstaan tijdens de huurperiode. Beschadiging en vermissing dienen door de huurder vergoedt te worden op basis van nieuwwaarde, ongeacht zijn polisvoorwaarden. Verlies en diefstal wordt onmiddellijk aan de politie gemeld.
3.2 De huurder is verantwoordelijk voor iedereen en ieder product die hij/zij voor zijn shoot toegang tot het gebouw verleent. De huurder erkent, ook namens alle aanwezige personen vanwege zijn/haar huurperiode, bij het huren van de studio automatisch de aansprakelijkheid van het gehuurde en verklaart daarmee tevens te beschikken over alle informatie en vaardigheden om het gehuurde correct en professioneel te gebruiken en te onderhouden.
3.3 De huurder dient voor gebruik van de apparatuur en accessoires deze te controleren op aanwezigheid en op beschadiging. Beschadiging of vermissing dient door de huurder direct gemeld te worden bij de verhuurder. Indien er voorafgaand aan gebruik van apparatuur en accessoires geen gebreken worden gemeld bij de verhuurder, zullen alle geconstateerde vermissingen en beschadigingen na gebruik door de huurder, voor rekening van de huurder komen.
3.4 Zonder schriftelijke toestemming mag niets uit de studio worden meegenomen of worden geleend.
3.5 De verhuurder is voor het in bewaring nemen van de camera uitrusting en geheugenkaarten op geen enkele manier aansprakelijk voor schade of diefstal.
3.6 De huurder verklaart door middel van akkoordverklaring met de algemene voorwaarden, in het bezit te zijn van een deugdelijke WA verzekering.

4. Onderhoud

4.1 Van de huurder wordt verwacht dat hij/zij, naast het zorgvuldig gebruiken van de materialen, aan het eind van de huurperiode de studio met apparatuur en accessoires schoon en in onbeschadigde en werkende toestand oplevert. Indien de huurder de studio aan het einde van de huurperiode niet in een nette staat oplevert, dan is de huurder verplicht om de schoonmaakkosten te vergoeden van € 20,00 excl. BTW per uur.

5. Annulering

5.1 Annuleren kan uitsluitend schriftelijk via e-mail (e-mailadres). Wanneer de huurder door omstandigheden en/of overmacht niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, is de verhuurder daar niet verantwoordelijk voor. Ook als de huurder de studio niet de gehele verhuurperiode gebruikt, is de huurder de volledige huurprijs verschuldigd.
5.2 Het aantal dagen en/of uren voor de aanvang van de huur wordt berekend/bepaald a.d.h.v. het tijdstip waarop de annulering schriftelijk per e-mail door verhuurder is ontvangen.
5.3 Annulering kan kosteloos tot 7 dagen voor de aanvang van de huurperiode.
5.4 Bij annulering tot 3 dagen van aanvang van de huurperiode wordt 50% van de totale huurprijs in rekening gebracht.
5.5 Bij annulering tot 2 dagen van aanvang van de huurperiode wordt 75% van de totale huurprijs in rekening gebracht.
5.6 Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de huurperiode wordt 100% van de totale huurprijs in rekening gebracht.

6. Andere bepalingen

6.1 Roken in het gebouw is niet toegestaan.
6.2 Het gebruik van alcohol en drugs in het gebouw is niet toegestaan.
6.3 Dieren zijn niet toegestaan in het gebouw.
6.4 De studio dient in nette staat te worden achtergelaten.
6.5 Er dient geen overlast te worden veroorzaakt
6.6 De huurder is verantwoordelijk voor iedereen die hij toegang verleent tot het gebouw.
6.7 Bij het niet naleven van de huisregels kan de huur tussentijds worden beëindigd; de huurder is dan het totale huurbedrag van de gehele huurperiode verschuldigd.
6.8 De eigenaar van Design Studio 5 of een aangewezen persoon heeft te alle tijde het recht om in de studio aanwezig te zijn.